Наступний приклад допоможе знайти string у PHP файлах в даній директорії та піддиректоріях: find . -name “*.php” -print | xargs grep “string”